Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

551er Marsch Sax u. Begl. Rudolf Bodingbauer. Large mixed ensemble. Alt-Saxophon. Tenor-Saxophon. Alt-Saxophon. Tenor-Saxophon. Baryton-Saxophon. Ba-Gitarre. Tuba. Drums. Gitarre.

Bản dịch

551er Marsch Sax u. Begl. Rudolf Bodingbauer. Lớn cùng hỗn hợp. Alto Saxophone. Kỳ hạn-Saxophon. Alto Saxophone. Kỳ hạn-Saxophon. Baryton-Saxophon. Ba-Gitarre. Một thứ kèn. Trống. Guitar.