Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Disco Joe. Stevan Massey. Pop group. 5-string Fretless Bass Guitar. Fender Rhodes. Percussion. Piano. Trumpet in Bb. Viola 1. Viola 2. Violin. Violoncello.

Bản dịch

Disco Joe. Stevan Massey. Nhóm nhạc pop. 5-string Fretless Bass Guitar. Fender Rhodes. Bộ gõ. Kế hoạch. Trumpet trong Bb. Màu tím 1. Màu tím 2. Violin. Hồ cầm.
Yêu cầu gần đây