Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

ALL I WANT IS YOU. Anton Pekarovic. Pop group. Acoustic Guitar. Electric Bass. Jazz Guitar. Percussion. Piano. Soprano Solo. Strings.

Bản dịch

ALL I WANT IS YOU. Anton Pekarovic. Nhóm nhạc pop. Acoustic Guitar. Điện Bass. Jazz Guitar. Bộ gõ. Kế hoạch. Soprano Solo. Dây.