Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Tenor Sax Swing Blues. Ad Lib. DJFelts. Jazz combo. Bass Guitar. Cornet in Bb. Organ. Piano. Tenor Saxophone. Trombone.

Bản dịch

Tenor Sax Swing Blues. Ad Lib. DJFelts. Jazz kết hợp. Guitar Bass. Cornet trong Bb. Cơ quan. Kế hoạch. Kỳ hạn Saxophone. Loại kèn hai ống.