Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $2.00

Bản dịch gốc

Canon in D. String Orchestra w. optional Woodwinds and Keyboard. Johann Pachelbel. String orchestra. Robert Reck. Bass. Bb Clarinet. Cello. Flute. Oboe. Piano-Harpsichord. Viola. Violin I. Violin II. Violin II. Alt. Violin III. Alt for Viola.

Bản dịch

Canon in D. String Orchestra w. optional Woodwinds and Keyboard. Johann Pachelbel. Dàn nhạc dây. Robert Reck. Bass. Bb Clarinet. Hồ cầm. Sáo. Kèn có hai dăm. Piano-Harpsichord. Tím. Bất chợt tôi. Violon II. Violon II. Xưa. Violin III. Alt for Viola.