Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Go Now. Moody Blues. Pop group. N.M.H.J. Korf. 5-string Fretless Bass Guitar. Drum Set. Electric Guitar. Piano. Voice.

Bản dịch

Bây giờ đi. Moody Blues. Nhóm nhạc pop. N.M.H.J. Korf. 5-string Fretless Bass Guitar. Trống Set. Guitar điện. Kế hoạch. Giọng nói.