Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

AAAA Winter Blues 2011. Thomas Michael Childs. Large mixed ensemble. Thomas Michael Childs. 4-string Bass Guitar. 4-string Bass Guitar. Acoustic Guitar. Acoustic Guitar. Drum Set. Electric Guitar. Electric Guitar. Electric Organ. Electric Piano. Semi-acoustic Guitar. Semi-acoustic Guitar. Voice.

Bản dịch

AAAA Winter Blues 2011. Thomas Michael Childs. Lớn cùng hỗn hợp. Thomas Michael Childs. 4 dây Guitar Bass. 4 dây Guitar Bass. Acoustic Guitar. Acoustic Guitar. Trống Set. Guitar điện. Guitar điện. Organ điện. Piano điện. Guitar bán âm thanh. Guitar bán âm thanh. Giọng nói.