Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Typical Blues Licks with F Blues Scale. Rick Delph. Worksheets. Alto Saxophone. Bass. Bass w. Tab. Clarinet. Flute. Guitar. Guitar w. Tab. Piano. Keyboard. Tenor Saxophone. Trombone. Trumpet. Vibraphone.

Bản dịch

Typical Blues Licks with F Blues Scale. Rick Delph. Bảng. Alto Saxophone. Bass. Bass w. Tab. Một thứ kèn. Sáo. Guitar. Guitar w. Tab. Kế hoạch. Bàn phím. Kỳ hạn Saxophone. Loại kèn hai ống. Trumpet. Vibraphone.