Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

ENIKENI TIWO BA NIPA. Scored by Osunniran Ebenezer. Choir. Solo. SOPRANO ALTO. TENOR BASS.

Bản dịch

ENIKENI TIWO BA NIPA. Scored by Osunniran Ebenezer. Dàn hợp xướng. Chỉ. Soprano ALTO. Kỳ hạn BASS.