Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Trumpet voluntary. Jeremiah Clarke. 1673-1707. Brass quintet. Olov Ferm. 1st Trumpet in Bb. 2nd Trumpet in Bb. Euphonium. Horn in F. Organ. Trombone. Tuba.

Bản dịch

Trumpet tự nguyện. Jeremiah Clarke. 1673-1707. Đồng ngũ tấu. Olov FERM. 1 Trumpet trong Bb. 2 đường ống trong Bb. Euphonium. Sừng trong F. Cơ quan. Loại kèn hai ống. Một thứ kèn.