Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Multicolours 1. Prussian Blue. Richard Grylls. Orchestra. Cellos & Piano. Clarinets 1. Clarinets 1. Clarinets 2. Flutes 1. Flutes 2. Guitars. Horn in F. Non-pitched Percussion 1. Non-Pitched Percussion 2. Pitched Percussion 1. Pitched Percussion 2. Tenor Horn. Trumpets in B flat. Violins 1. Violins 2.

Bản dịch

Multicolours 1. Prussian Blue. Richard Grylls. Dàn nhạc. Cello. Clarinet 1. Clarinet 1. Clarinet 2. Sáo 1. Sáo 2. Guitars. Sừng trong F. Bộ gõ không chói tai 1. Non-Pitched Percussion 2. Pitched Percussion 1. Pitched Percussion 2. Kỳ hạn Horn. Trumpet trong B phẳng. Violin 1. Violin 2.