Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Observatory Blues. Chris Jeffery. Solo instrument piano. Alternative Guitar Accompaniment. Alto Sax.

Bản dịch

Observatory Blues. Chris Jeffery. Chỉ kế hoạch cụ. Alternative Guitar Accompaniment. Alto Sax.