Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Doms compostion. Dominic Pye. Orchestra. Double Bass. Drum Set. Electric Guitar. Piano. Piano. Trumpet in Bb.

Bản dịch

Doms compostion. Dominic Pye. Dàn nhạc. Double Bass. Trống Set. Guitar điện. Kế hoạch. Kế hoạch. Trumpet trong Bb.
Yêu cầu gần đây