Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Canzona sopra Surge Illuminare. Palestrina. G.P. da Palestrina 1525-1594. Quintet. Piet Zwart. Alto Recorder. Bass Recorder. Organ. Harpsichord. Soprano Recorder. Tenor Recorder.

Bản dịch

Canzona sopra Surge Illuminare. Palestrina. G.P. da Palestrina 1525-1594. Khúc nhạc năm phần. Piet Zwart. Alto ghi. Bass ghi. Cơ quan. Phong cầm ở thế kỷ xvi. Ghi giọng nữ cao. Ghi kỳ hạn.