Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Bobby's Blues -- Part II. Music. George Swanson. Contrabass. Jazz Guitar. Timpani. Treble.

Bản dịch

Bobby's Blues -- Part II. Nhạc. George Swanson. Loại đàn giống như vi cầm. Jazz Guitar. Kiểng đồng. Xấp ba.
Yêu cầu gần đây