Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Bobby's Blues -- Part I. Music. George Swanson. Large mixed ensemble. Contrabass. Jazz Guitar. Timpani. Treble.

Bản dịch

Bobby's Blues -- Part I. Nhạc. George Swanson. Lớn cùng hỗn hợp. Loại đàn giống như vi cầm. Jazz Guitar. Kiểng đồng. Xấp ba.
Yêu cầu gần đây