Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Amazing Grace for Bagpipes and Concert Band. trad. Concert band. wind band. John Srutowski. Alto Saxes. Bagpipes. Bari Sax. Baritone Horns. Bass Clarinet. Bass Drum. Cymbals. Tam-tam. Bass Trombone. Bassoons. Chimes. Glockenspiel. Clarinets. Euphoniums. Flutes. Piccolo. French Horns. Oboes. Snare. Tenor Drums. Tenor Sax. Timpani. Trombones 1, 2. Trumpets. Tubas.

Bản dịch

Amazing Grace for Bagpipes and Concert Band. trad. Ban nhạc buổi hòa nhạc. ban nhạc gió. John Srutowski. Alto Saxes. Bagpipes. Bari Sax. Baritone Horns. Bass Clarinet. Bass Drum. Chụp xỏa. Tam-tam. Bass Trombone. Bassoons. Chuông. Điệu nhạc chuông. Clarinets. Euphoniums. Sáo. Nhỏ. Sừng Pháp. Oboes. Snare. Trống kỳ hạn. Kỳ hạn Sax. Kiểng đồng. Kèn trombone 1, 2. Kèn. Tubas.