Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Summer Blues. Jim Shaw. Big band. alto 1. alto 2. baritone sax. bass. drums. guitar. piano. tenor 1. tenor 2. trombone 1. trombone 2. trombone 3. trombone 4. trumpet 1. trumpet 2. trumpet 3. trumpet 4.

Bản dịch

Summer Blues. Jim Shaw. Big band. alto 1. alto 2. baritone sax. trầm. trống. cây đàn guitar. kế hoạch. tenor 1. tenor 2. trombone 1. trombone 2. trombone 3. trombone 4. trumpet 1. trumpet 2. trumpet 3. trumpet 4.