Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Winter Blues. Jim Shaw. Big band. Tenor 1. Alto 1. Alto 2. Baritone Sax. Bass. Drums. Guitar. Piano. Tenor 2. Trombone 1. Trombone 2. Trombone 3. Trombone 4. Trumpet 1. Trumpet 2. Trumpet 3. Trumpet 4. Violin.

Bản dịch

Blues mùa đông. Jim Shaw. Big band. Kỳ hạn 1. Alto 1. Alto 2. Giọng nam trung Sax. Bass. Trống. Guitar. Kế hoạch. Kỳ hạn 2. Trombone 1. Trombone 2. Trombone 3. Trombone 4. Trumpet 1. Trumpet 2. Trumpet 3. Trumpet 4. Violin.
Yêu cầu gần đây