Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Blues. There is sun. Walter Weckers. R & B band. 4-string Bass Guitar. ALTO. Alto Saxophone. Contrabass. Drum Set. Piano. Violin 1. Violoncello.

Bản dịch

Blues. There is sun. Walter đồng hồ báo thức. R. 4 dây Guitar Bass. CAO. Alto Saxophone. Loại đàn giống như vi cầm. Trống Set. Kế hoạch. Violin 1. Hồ cầm.
Yêu cầu gần đây