Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Drachenfels voraus. - Concert Band. Thomas H. Graf. Concert band. wind band. Alto Saxophone 1. Alto Saxophone 2. Baritone Horn. Baritone Horn. Baritone Saxophone. Bass Drum. Bass Trombone. Bassoon. Clarinet in Bb 1. Clarinet in Bb 2. Clarinet in Bb 3. Cymbals. Flugelhorn in B 1. Flugelhorn in B 2. Flute 1. Glockenspiel. Horn in F 1. Horn in F 3. Klavier. Oboe. Piccolo. Snare Drum. Tenor Saxophone 1. Tenor Saxophone 2. Timpani. Trombone 1. Trombone 2. Trombone 3. Trumpet in Bb 1. Trumpet in Bb 2. Trumpet in Bb 3. Tuba.

Bản dịch

Drachenfels trước. - Concert nhạc. Thomas H. Graf. Ban nhạc buổi hòa nhạc. ban nhạc gió. Alto Saxophone 1. Alto Saxophone 2. Giọng nam trung Horn. Giọng nam trung Horn. Giọng nam trung Saxophone. Bass Drum. Bass Trombone. Kèn giọng trầm. Clarinet trong Bb 1. Clarinet trong Bb 2. Clarinet trong Bb 3. Chụp xỏa. Flugelhorn in B 1. Flugelhorn in B 2. Sáo 1. Điệu nhạc chuông. Sừng trong F 1. Sừng trong F 3. Klavier. Kèn có hai dăm. Nhỏ. Snare Drum. Kỳ hạn 1 Saxophone. Kỳ hạn 2 Saxophone. Kiểng đồng. Trombone 1. Trombone 2. Trombone 3. Trumpet trong Bb 1. Trumpet trong Bb 2. Trumpet trong Bb 3. Một thứ kèn.