Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Scarlatti, Domenico. Keyboard Sonata in F major. K.17. Scarlatti, Domenico. 2 pianos 4 hands. Gobbi, Henri. Main sheet music.

Bản dịch

Scarlatti, Domenico. Keyboard Sonata in F major. K.17. Scarlatti, Domenico. 2 cây đàn piano 4 tay. Gobbi, Henri. Sheet nhạc chính.