Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Traditional. Greensleeves. Alas, my love. Traditional. Tenor Saxophone, piano or organ or guitar. Dewagtere, Bernard. Main sheet music.

Bản dịch

Truyền thống. Greensleeves. Than ôi, tình yêu của tôi. Truyền thống. Tenor Saxophone, piano hay organ hoặc guitar. Dewagtere, Bernard. Sheet nhạc chính.