Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Petrov, Plamen. Blues In Cm. Petrov, Plamen. Guitar, bass, drum. Petrov, Plamen. Main sheet music. solos.

Bản dịch

Petrov, Plamen. Blues In Cm. Petrov, Plamen. Guitar, bass, trống. Petrov, Plamen. Sheet nhạc chính. cô đơn.