Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Bergeron, Guy. Blues funky. Bergeron, Guy. 2 guitars, bass, drums. Bergeron, Guy. Main sheet music.

Bản dịch

Bergeron, Guy. Blues sôi nổi. Bergeron, Guy. 2 guitar, bass, trống. Bergeron, Guy. Sheet nhạc chính.
Yêu cầu gần đây