Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Restlessness. Bjørn-Petter Tøsse. Quartet. 2nd Voice. 4-string Bass Guitar. Jazz Guitar. LEad Voice.

Bản dịch

Bồn chồn. Bjørn-Petter Tøsse. Tứ. 2nd Voice. 4 dây Guitar Bass. Jazz Guitar. LEad Voice.