Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Got My Jammies On. Mason Wright. Quartet. Electric Jazz Guitar. Electric Piano. Electric Piano. Synth Brass. Tenor Saxophone.

Bản dịch

Got My Jammies On. Mason Wright. Tứ. Electric Guitar Jazz. Piano điện. Piano điện. Synth Brass. Kỳ hạn Saxophone.