Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Snowflake. By Mike J.D. Roberts. Jazz quartet. Bass Guitar. Bb. bass. treble. Drums. Eb. Piano.

Bản dịch

Snowflake. Mike Roberts JD. Jazz tứ. Guitar Bass. Bb. trầm. treble. Trống. Eb. Kế hoạch.