Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.99

Bản dịch gốc

Hold Me Tight. The Beatles. Electric Guitar sheet music. Guitar Tablature sheet music.

Bản dịch

Hold Me Tight. The Beatles. Điện nhạc Guitar. Guitar Tablature tờ nhạc.

Bản dịch gốc

Hold Me Tight by The Beatles. For guitar. Film. TV. Pop. Rock. Guitar TAB. Guitar TAB. 6 pages. Published by Hal Leonard - Digital Sheet Music. HX.137973. With guitar TAB. Film. TV. Pop. Rock. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Bản dịch

Hold Me Tight by The Beatles. Cho guitar. Quay phim. TV. Pop. Đá. Guitar TAB. Guitar TAB. 6 trang. Được xuất bản bởi Hal Leonard - kỹ thuật số Sheet Music. HX.137973. Với cây đàn guitar TAB. Quay phim. TV. Pop. Đá. In kỹ thuật số là bản nhạc in sẵn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Chỉ cần mua, in ấn và phát. Xem nhạc trực tuyến của bạn ở nhà, trường học, nơi làm việc hay bất cứ nơi nào bạn có một máy tính kết nối Internet. Sử dụng ứng dụng iPad của chúng tôi để xem bản nhạc kỹ thuật số của bạn trên đường đi. Với in kỹ thuật số, bạn có thể in bản nhạc kỹ thuật số của bạn ngay lập tức sau khi mua, hoặc chờ cho đến khi thuận tiện của nó. Và cài đặt phần mềm của chúng tôi rất dễ dàng - chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước đơn giản để đảm bảo bạn có phần mềm Adobe Flash Player, Adobe AIR và liệu ứng dụng âm nhạc Thêm AIR.