Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $8.95

Bản dịch gốc

12 Variations on "Ah, vous dirai-je, Maman" K265. 300e. Wolfgang Amadeus Mozart. Piano sheet music. Advanced.

Bản dịch

12 biến thể trên "À, tôi có thể cho bạn biết, mẹ" K265. 300E. Wolfgang Amadeus Mozart. Nhạc Piano. Nâng cao.

Bản dịch gốc

12 Variations on "Ah, vous dirai-je, Maman" K265. 300e. 12 Variations on Twinkle, Twinkle Little Star. Composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Edited by Hans-Christian Mueller. Arranged by Hans-Christian Mueller. For Ah, Vous Dirai-Je, Maman 12 Variations for Piano. SMP Level 8. Early Advanced. Standard notation. Wiener Urtext. Vienna Urtext #UT050096. Published by Wiener Urtext. Vienna Urtext. PR.UT050096. With Standard notation. This title has selections that range in difficulty from SMP Level 7-8. 4 and 5-note chords spanning more than an octave. Intricate rhythms and melodies.

Bản dịch

12 biến thể trên "À, tôi có thể cho bạn biết, mẹ" K265. 300E. 12 Variations on Twinkle, Twinkle Little Star. Sáng tác bởi Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Thay đổi nội dung bởi Hans-Christian Mueller. Sắp xếp bởi Hans-Christian Mueller. For Ah, Vous Dirai-Je, Maman 12 Variations for Piano. SMP Cấp 8. Đầu nâng cao. Ký hiệu chuẩn. Wiener Urtext. Vienna Urtext #UT050096. Được xuất bản bởi Wiener Urtext. Vienna Urtext. PR.UT050096. Với ký hiệu tiêu chuẩn. Danh hiệu này có các lựa chọn có độ khó khăn từ SMP Cấp 7-8. Hợp âm 4 và 5 lưu ý kéo dài hơn một quãng tám. Nhịp điệu phức tạp và giai điệu.