Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $22.95

Bản dịch gốc

The Beatles Bass. The Beatles. Bass Guitar Tablature sheet music.

Bản dịch

The Beatles Bass. The Beatles. Bass Guitar Tablature sheet nhạc.

Bản dịch gốc

The Beatles Bass by The Beatles. For Bass. Hal Leonard Signature Licks. Classic Rock, Britpop, Psychedelic Rock and Instructional. Instructional book. song excerpts only. and examples CD. Bass tablature, standard bass notation, bass notation legend, additional musical definitions, introductory text, instructional text, chord names, discography and performance notes. 48 pages. Published by Hal Leonard. HL.695283. ISBN 0793590868. With bass tablature, standard bass notation, bass notation legend, additional musical definitions, introductory text, instructional text, chord names, discography and performance notes. Classic Rock, Britpop, Psychedelic Rock and Instructional. 9x12 inches. Learn the trademark bass lines from rock's most influential band. This step-by-step breakdown of Paul McCartney's bass guitar style includes in-depth analysis of 16 Beatles' classics. All My Loving. Come Together. Day Tripper. Getting Better. Michelle. Nowhere Man. Paperback Writer. Something. more. All My Loving. And Your Bird Can Sing. Come Together. Day Tripper. Getting Better. Hey Bulldog. I Want You. She's So Heavy. Michelle. Nowhere Man. Paperback Writer. Polythene Pam. She Came In Through The Bathroom Window. Slow Down. Something. Taxman. You Never Give Me Your Money.

Bản dịch

The Beatles Bass của The Beatles. Cho Bass. Hal Leonard Licks Chữ ký. Classic Rock, Britpop, Psychedelic Rock và giảng dạy. Cuốn sách hướng dẫn. trích đoạn bài hát chỉ. và ví dụ CD. Bass tablature, ký hiệu âm trầm tiêu chuẩn, bass ký hiệu huyền thoại, định nghĩa thêm âm nhạc, văn bản giới thiệu, văn bản hướng dẫn, tên hợp âm, đĩa hát và hiệu suất ghi chú. 48 trang. Được xuất bản bởi Hal Leonard. HL.695283. ISBN 0793590868. Với âm bass tablature, ký hiệu âm trầm tiêu chuẩn, bass ký hiệu huyền thoại, định nghĩa thêm âm nhạc, văn bản giới thiệu, văn bản hướng dẫn, tên hợp âm, đĩa hát và hiệu suất ghi chú. Classic Rock, Britpop, Psychedelic Rock và giảng dạy. 9x12 inch. Tìm hiểu các dòng âm bass thương hiệu từ ban nhạc có ảnh hưởng nhất của rock. Sự cố này từng bước bass phong cách guitar của Paul McCartney bao gồm phân tích chuyên sâu của kinh điển 16 Beatles. All My Loving. Come Together. Day Tripper. Bắt tốt hơn. Michelle. Nowhere Man. Writer bìa mềm. Một cái gì đó. hơn. All My Loving. Và chim của bạn có thể hát. Come Together. Day Tripper. Bắt tốt hơn. Hey Bulldog. I Want You. Vì vậy, cô ấy nặng. Michelle. Nowhere Man. Writer bìa mềm. Polythene Pam. Đến cô qua cửa sổ phòng tắm. Slow Down. Một cái gì đó. Thu thuế. Bạn không bao giờ cho tôi tiền của bạn.