Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $37.99

Bản dịch gốc

Complete Method for Modern Guitar. Mel Bay. Guitar sheet music.

Bản dịch

Hoàn chỉnh Phương pháp hiện đại Guitar. Mel Bay. Nhạc Guitar.

Bản dịch gốc

Complete Method for Modern Guitar composed by Mel Bay. For Guitar. All. Perfect binding, Methods. Modern Guitar Method. All Styles. Multiple Levels. Book. 320 pages. Published by Mel Bay Publications, Inc. MB.93396. ISBN 9780871666659. All Styles. 8.75 x 11.75 inches. All seven volumes of Mel Bay's original, internationally acclaimed Modern Guitar Method series are included in this single, deluxe master compilation. No other comparable method exists for the guitar. As Mr. Bay perceived the need for a guitar method that would effectively teach beginning guitarists to read music, this method is intentionally written in standard notation only, providing just enough music theory to understand what the student is required to play at any given point. Although fingerstyle technique can be applied to the pieces and studies, this book is specifically tailored for the plectrum-style player. Contains hundreds of beginner through advanced solos and duets in all fretboard positions and all keys, plus all four-note rhythm chord formations on high, middle and low sets of adjacent strings. This edition also includes additional outstanding plectrum guitar solo arrangements not found in the original seven volumes. All in all, this outstanding method leads the student to total mastery of the fretboard. Amaryllis. Blessed Assurance. Early Christmas Morn. I Gave My Love A Cherry. La Paloma. Leapfrog. Minuet. Prelude. Opus 28, No 20. Psalm 100. Running Around. Serenade. Skipping Along. Badinerie. Careless Love. Etude 1. Flower Song. Gypsy Love Song. Home, Home, Can I Forget Thee. Italian Air. Lament. Mesa Verde. Prelude. Shadows. The Hope. The Syncopation Etude. Trail Ridge. Valse. Wondrous Love. A Little Bit Of Hanon. Balkan Moon. Carcassi's Waltz. Carry Me Back To Old Virginny. Gliding Along. Modern Etude. Rondo. Sailors Hornpipe. Soldiers' Joy. The Gauchos. The Golden Wedding. La Cinquantaine. A Serenade. Allegretto Grazioso. Barcarolle. Dark Eyes. Kum-Ba-Ya. Melancholy Mood. Norwegian Dance. Romance. Shenandoah. Sonatina in F major. Tenting Tonight. TO a Wild Rose. Adelita. Badinage. Fifth Position In Bb Major. I Love You Truly. Lazy Evening. Lonesome Guitar. March Slav. Maria. Narcissus. None But the Lonely Heart. Southern Fried. The Carousel. The Happy Farmer. The Happy Guitarist. Waltz From The Poet And Peasant Overture. Waltz in B minor. Wayfarin' Stranger. A Song In D Minor. Breathe On Me, Breath Of God. Duet In B Minor. Here, O My Lord. Holiday. Minuet in D minor. Minueto. From The Sonata Op 25. Pleading Saviour, From The Christian Lyre, 1831. Souvenirs. The Chord Waltz. The Irish Washerwoman. Begin, My Tounge, Some Heavenly Theme. Cradle Song. Esquire. Hungarian Dance No. 5. Let All Mortal Flesh Keep Silence. Lucky Seven. Melancholy. Night Song. Our First Duet. Playtime. Sarabande. Sor's Song. The Builder. The Court Jester. The Merry Men. The Ninth Inning. A Spanish Dance. Coventry Carol. Minor Melody. Sultana. The Commentator. Traumerei. Ballad. Beautiful Dreamer. Billy's Duet. Follow the Leader. He's Got The Whole World In His Hands. Mauro's Song. Minorology. My Heart At Thy Sweet Voice. Now The Day Is Over. Prelude 1. Song without Words. Twenty-Fourth Caprice. Abide with Me. Aura Lee. Austrian Hymn. Barcelona. Bluegrass Waltz. Chanson Triste. I Love Thee. Poem. Senorita. Small Chord Etude. The Minute Waltz. Theme From Polish Dance. Eb Minor. While Shepherds Watched Their Flocks. Etude In B Major. Just A-Wearying For You. Love Song. Theme From The Unfinished Symphony. Melody in F. Silver Threads Among The Gold. Swing Low Sweet Chariot. The Arkansas Traveler. Turkey In The Straw. When The Saints Go Marchin' In. Country Gardens. Country Life. Home on the Range. Juanita. Kreutzer's Etude. Morning Song, From Wyeth's Repository Of Sacred M. Polish Dance. Sor's Waltz. Venetian Nights. Wade In The Water. Were You There. Air By Mozart. Another Triplet Study. Carcassi's Etude. A Major. Cielito Lindo. Dolores. Duet In D Minor. Gypsy Rondo. Italian Waltz. Jeanie With The Light Brown Hair. Manitou. Maytime. Michael, Row The Boat Ashore. Sarabande. Duet In C# Minor. Taranto. Terry's Tune. The Cavalcade. Theme From The Fifth Symphony. A Triple Play. Amazing Grace. An Adventure In B Flat. Caprice. Chester. Coronado. Excursion. Frolic. In The Hall Of The Mountain King. From Peer Gynt S. March Majestic. Tarantelle. The Old Mill. Vacaton. Duet In F# Major. A Daily Scale Study In B Flat. Chico. Cindy. Cockles And Mussels. Etude In D Flat. Mighty Lak' A Rose. Minuetto. Red River Valley. Susan Lynn. The Blue Bells Of Scotland. The Little Prince. The Plectrum Waltz. The Recital. The Speedway. Valse Bluette. Waltz. You Tell Me Your Dream. Buffalo Gals. Drink to Me Only With Thine Eyes. Granada Memories. Based On Etude By Aguado. Hitting All Six. Lonely Journey. Long, Long Ago. Maple Leaf Rag. Minuet in D. Morning Song. My Cherished Prelude. Preludium. Sonatina. Sparkling Stella. Waltz in Ab.

Bản dịch

Toàn bộ Phương pháp hiện đại Guitar sáng tác bởi Mel Bay. . Tất cả. Hoàn hảo ràng buộc, phương pháp. Phương pháp hiện đại Guitar. Tất cả các Styles. Nhiều cấp độ. Cuốn sách. 320 trang. Được xuất bản bởi Mel Bay Publications, Inc. MB.93396. ISBN 9780871666659. Tất cả các Styles. 8,75 x 11,75 inch. Tất cả bảy khối lượng ban đầu Mel Bay, quốc tế hoan nghênh loạt hiện đại Guitar Phương pháp mới có trong đơn, sang trọng biên soạn tổng thể này. Không có phương pháp so sánh khác tồn tại cho guitar. Theo ông Vịnh nhận thức sự cần thiết cho một phương pháp có hiệu quả cây đàn guitar sẽ dạy cho nghệ sĩ guitar bắt đầu đọc âm nhạc, phương pháp này được cố tình viết bằng ký hiệu chỉ tiêu chuẩn, cung cấp vừa đủ lý thuyết âm nhạc để hiểu những gì học sinh được yêu cầu phải chơi ở bất kỳ điểm nào. Mặc dù kỹ thuật fingerstyle có thể được áp dụng cho các mảnh và nghiên cứu, cuốn sách này được thiết kế đặc biệt cho các cầu thủ miếng gảy theo phong cách. Chứa hàng trăm người mới bắt đầu thông qua solo tiên tiến và song ca trong tất cả các vị trí cần đàn và tất cả các phím, cộng với tất cả bốn lưu ý hình thành nhịp điệu âm trên bộ cao, trung bình và thấp của chuỗi liền kề. Phiên bản này cũng bao gồm sắp xếp miếng gảy đàn guitar solo xuất sắc bổ sung không được tìm thấy trong bảy khối lượng ban đầu. Tất cả trong tất cả, phương pháp này xuất sắc dẫn học sinh tổng chủ của fretboard. Cây cung nhân thảo. Bảo đảm phúc. Giáng sinh đầu Morn. Tôi Đã My Love Một Cherry. La Paloma. Leapfrog. Một lối khiêu vu chậm nhịp ba. Khúc dạo đầu. Opus 28, số 20. Thánh Vịnh 100. Khoảng chạy. Bài hát tán tỉnh. Cùng bỏ qua. Badinerie. Tình yêu bất cẩn. Học tập 1. Hoa Sông. Gypsy Love Song. Nhà, đình, tôi có thể quên Ngài. Ý Air. Than van. Mesa Verde. Khúc dạo đầu. Bóng tối. Hy vọng. Các sự viết bớt chư Etude. Trail Ridge. Valse. Tình yêu kỳ diệu. A Little Bit Of Hanon. Balkan mặt trăng. Waltz Carcassi của. Nhớ mang Trở về Old Virginny. Cùng trượt. Etude hiện đại. Bản nhạc ngắn. Thủy thủ thứ kèn xưa. Joy binh sĩ '. Các Gauchos. Cưới vàng. La Cinquantaine. Một Serenade. Allegretto Grazioso. Câu hát chèo. Tối Mắt. Kum-Ba-Ya. Tâm trạng u sầu. Vũ Na Uy. Lãng mạn. Shenandoah. Sonatina trong F lớn. Tenting Tonight. TO một Wild Rose. Adelita. Badinage. Chức vụ thứ năm Trong Bb chính. Tôi yêu bạn thật. Tối lười biếng. Guitar cô đơn. Diễu Slav. Maria. Cây thủy tiên. Nhưng không Lonely tim. Nam Fried. Carousel. Happy Farmer. Happy Guitarist. Waltz Từ Nhà thơ và nông dân Overture. Waltz trong B nhỏ. Wayfarin 'Stranger. Song Trong D Minor. Thở On Me, hơi thở của Thiên Chúa. Trong bản song ca B nhỏ. Ở đây, Lạy Chúa của tôi. Kỳ nghỉ. Minuet in D minor. Minueto. Từ Sonata Op 25. Cầu xin Đấng Cứu Thế, Từ Người Kitô hữu cây đàn lia, 1831. Lời chào nhắn cho người thứ ba. Dây nhau Waltz. Các đàn bà giặt quần áo Ailen. Bắt đầu, lưỡi của tôi, Một số Theme Thiên. Cái nôi Sông. Chư viết tắt. Hungary Vũ số 5. Tất cả chúng ta hãy Mortal thịt Giữ im lặng. Lucky Seven. U sầu. Đêm Sông. Duet đầu tiên của chúng tôi. Giờ chơi. Sarabande. Sông Sor của. Builder. Tòa án Jester. Merry Nam. Lần thứ IX Inning. Một Vũ Tây Ban Nha. Coventry Carol. Melody nhỏ. Thứ nho không có hột. Các Bình Luận. Traumerei. Ballad. Đẹp Dreamer. Duet của Billy. Đi sau người dẩn đầu. Anh Got The Whole World Trong Tay của ông. Sông Mauro. Minorology. My Heart Tại Thy ngọt thoại. Bây giờ trong ngày Is Over. Khúc dạo đầu 1. Bài hát không lời. Hai mươi thứ tư Caprice. Tuân thủ với nhớ. Aura Lee. Hymn Áo. Barcelona. Bluegrass Waltz. Chanson Triste. Tôi quý mến anh. Bài thơ. Senorita. Nhỏ Chord Etude. Biên Waltz. Từ chủ đề Vũ Ba Lan. Eb Minor. Trong khi chó chăn cừu đã xem chiên. Etude Trong B chính. Chỉ A-wearying cho bạn. Love Song. Chủ đề From The Unfinished Symphony. Giai điệu trong F. Chủ đề bạc Trong số các vàng. Swing Low ngọt Chariot. Arkansas Traveler. Thổ Nhĩ Kỳ Trong Rơm. Khi The Saints Go Marchin 'Trong. Vườn quốc gia. Quốc gia Cuộc sống. Home on the Range. Juanita. Etude Kreutzer của. Sáng Song, Từ Wyeth của Repository Trong Thánh M. Vũ Ba Lan. Waltz Sor của. Đêm Venetian. Wade Trong nước. Bạn đã có. Không khí của Mozart. Một học Triplet. Etude Carcassi của. Một chính. Cielito Lindo. Dolores. Trong bản song ca D Minor. Gypsy Rondo. Ý Waltz. Jeanie Với The Light Brown tóc. Manitou. Maytime. Michael, Row The Boat trên bờ. Sarabande. Дуэт В С. Taranto. Tune Terry. Các Cavalcade. Từ chủ đề The Fifth Symphony. Một Triple Play. Amazing Grace. Một cuộc phiêu lưu Trong B Flat. Sự bất thường. Chester. Coronado. Du ngoạn. Vui chơi. Trong Hall Of The Mountain vua. Từ Peer Gynt S. Diễu Majestic. Tarantelle. Cựu Mill. Vacaton. Дуэт В F. Một nghiên cứu hàng ngày Quy mô Trong B Flat. Con trai. Cindy. Sò Và Trai. Etude Trong D phẳng. Mighty Lắk 'A Rose. Một lối khiêu vu chậm nhịp ba. Red River Valley. Susan Lynn. Blue Chuông Of Scotland. Hoàng tử bé. Các Plectrum Waltz. Các Recital. Các Speedway. Valse Bluette. Điệu van sờ. Bạn Tell Me Your Dream. Buffalo Gals. Uống rượu để nhớ Chỉ Với mắt ngươi. Granada Memories. Dựa trên Etude bởi Aguado. Đánh Tất cả Sáu. Hành trình cô đơn. Long, Long trước. Maple Leaf Rag. Minuet in D. Sáng Sông. Prelude ấp ủ của tôi. Preludium. Sonatina. Lấp lánh Stella. Waltz trong Ab.
Yêu cầu gần đây