Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $1.80

Bản dịch gốc

After the Gold Rush. Neil Young. Voice sheet music. A Cappella sheet music.

Bản dịch

Sau khi cơn sốt vàng. Neil Young. Nhạc bằng giọng nói. Một bản nhạc Cappella.

Bản dịch gốc

After the Gold Rush by Neil Young. Arranged by Peter Knight. For Choral. SATTBB A Cappella. King's Singer's Choral. 8 pages. Published by Hal Leonard. HL.8749558. From the King's Singers, here is the haunting song by Neil Young in a richly expressive a cappella setting. Duration. ca. 10.

Bản dịch

After the Gold Rush by Neil Young. Sắp xếp bởi Peter knight. Cho hợp xướng. SATTBB A Cappella. Đồng Ca vua của Singer. 8 trang. Được xuất bản bởi Hal Leonard. HL.8749558. Từ ca sĩ của nhà vua, đây là bài hát ám ảnh bởi Neil Young trong một đa dạng về biểu cảm một thiết lập cappella. Thời gian. ca. 10.