Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $3.95

Bản dịch gốc

Standchen - Serenade - Piano Solo. Franz Schubert. Piano Solo sheet music. Intermediate.

Bản dịch

Ständchen - Serenade - Piano Solo. Franz Schubert. Piano Solo bản nhạc. Trung gian.

Bản dịch gốc

Standchen - Serenade - Piano Solo. Piano Solo. Composed by Franz Schubert. 1797-1828. Edited by S Heller. Arranged by Stephen Heller. For Piano. Piano Solo. Classical Period. SMP Level 7. Late Intermediate. Single piece. 6 pages. G. Schirmer #ST9417. Published by G. Schirmer. HL.50265360. 4 to 5-note chords in both hands and scales in octaves in both hands.

Bản dịch

Ständchen - Serenade - Piano Solo. Piano Solo. Sáng tác bởi Franz Schubert. 1797-1828. Thay đổi nội dung bởi S Heller. Sắp xếp bởi Stephen Heller. Cho Piano. Piano Solo. Thời gian cổ điển. SMP Cấp 7. Cuối Trung cấp. Đơn mảnh. 6 trang. Г. Ширмер. Được xuất bản bởi G. Schirmer. HL.50265360. Hợp âm 4-5-lưu ý trong cả hai tay và quy mô trong quãng tám trong cả hai tay.