Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $8.99

Bản dịch gốc

Gurlitt -- 6 Sonatinas, Op. 54. Cornelius Gurlitt. Piano Solo sheet music. Intermediate.

Bản dịch

Gurlitt - 6 Sonatinas, Op. 54. Cornelius Gurlitt. Piano Solo bản nhạc. Trung gian.

Bản dịch gốc

Gurlitt -- 6 Sonatinas, Op. 54 composed by Cornelius Gurlitt. 1820-1901. Edited by Willard A. Palmer. For Piano. Masterworks. Piano Collection. Alfred Masterwork Edition. Form. Sonatina. Masterwork. Romantic. Intermediate. Late Intermediate. Book. 48 pages. Published by Alfred Music. AP.571. ISBN 0739016474. Masterwork. Romantic. These six intermediate-level sonatinas generally follow the traditional three-movement form. sonata-allegro, slow movement and rondo. Containing an excellent blend of Classical and Romantic period harmonies and lyric motives, the sonatinas lie well under the hands. A fresh alternative to Clementi's Sonatinas, Op. 36 and Diabelli's Sonatinas, Opp. 151 and 168. Sonatina 1. Op. 54, No. 1. Sonatina 2. Op. 54, No. 2. Sonatina 3. Op. 54, No. 3. Sonatina 4. Op. 54, No. 4. Sonatina 5. Op. 54, No. 5. Sonatina 6. Op. 54, No. 6.

Bản dịch

Gurlitt - 6 Sonatinas, Op. . 1820-1901. Thay đổi nội dung bởi Willard A. Palmer. Cho Piano. Masterworks. Bộ sưu tập đàn piano. Alfred kiệt bản. Hình thức. Sonatina. Kiệt. Lang mạn. Trung gian. Cuối Trung cấp. Cuốn sách. 48 trang. Được xuất bản bởi Alfred Music. AP.571. ISBN 0739016474. Kiệt. Lang mạn. Sáu sonatinas trung cấp thường theo hình thức ba phong trào truyền thống. sonata-allegro, di chuyển chậm và rondo. Có chứa một sự pha trộn tuyệt vời của thời kỳ hòa âm cổ điển và lãng mạn và động cơ lyric, các sonatinas nói dối cũng dưới bàn tay. Một lựa chọn mới mẻ cho Clementi của Sonatinas, Op. . Sonatina 1. Op. 54, số 1. Sonatina 2. Op. 54, số 2. Sonatina 3. Op. 54, số 3. Sonatina 4. Op. 54, số 4. Sonatina 5. Op. 54, số 5. Sonatina 6. Op. 54, số 6.