Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $29.99

Bản dịch gốc

Neil Young - Harvest. Neil Young. Electric Guitar sheet music. Guitar Tablature sheet music.

Bản dịch

Neil Young - Harvest. Neil Young. Điện nhạc Guitar. Guitar Tablature tờ nhạc.

Bản dịch gốc

Neil Young - Harvest by Neil Young. For Guitar. Guitar Recorded Version. Softcover. Guitar tablature. 90 pages. Published by Hal Leonard. HL.690904. ISBN 1423431219. With guitar tablature. 9x12 inches. The long-awaited Neil Young – Harvest folio has arrived – and it's certainly worth the wait. This deluxe volume features spot-on transcriptions in notes and tab for all the songs from this seminal 1972 release, printed on special, heavy cream-colored stock with color photos, handwritten lyrics, and lots more. Songs include. Alabama. Are You Ready for the Country. Harvest. Heart of Gold. A Man Needs a Maid. The Needle and the Damage Done. Old Man. Out on the Weekend. There's a World. and Words. Between the Lines of Age. , plus photos, handwritten lyrics, and lots more. Guitar Recorded Versions are note-for-note transcriptions of guitar music taken directly off recordings. This series, one of the most popular in print today, features some of the greatest guitar players and groups from blues, rock, and heavy metal. Guitar Recorded Versions are transcribed by the best transcribers in the business. Every book contains notes and tablature. Alabama. Are You Ready For The Country. Out on the Weekend. There's A World. Words. Between The Lines of Age. Harvest. Heart Of Gold. The Needle And The Damage Done. Old Man. A Man Needs a Maid.

Bản dịch

Neil Young - Thu hoạch của Neil Young. Cho Guitar. Guitar ghi Phiên bản. Softcover. Tablature guitar. 90 trang. Được xuất bản bởi Hal Leonard. HL.690904. ISBN 1423431219. Với cây đàn guitar tablature. 9x12 inch. Chờ đợi từ lâu Neil Young - Thu hoạch folio đã đến - và nó chắc chắn đáng để chờ đợi. Khối lượng sang trọng này có phiên âm tại chỗ trên trong ghi chú và thẻ cho tất cả các bài hát từ hội thảo năm 1972 phiên bản này, in trên đặc biệt, nặng màu kem cổ phiếu với hình ảnh màu sắc, lời bài hát viết tay, và nhiều hơn nữa. Bài hát bao gồm. Alabama. Bạn đã sẵn sàng cho các gia. Thu hoạch. Trái tim vàng. A Man Cần một Maid. Needle và thiệt hại Done. Old Man. Ra vào cuối tuần. Có một thế giới. và từ. Giữa các dòng của Tuổi. , Cộng với hình ảnh, lời bài hát viết tay, và nhiều hơn nữa. Guitar phiên bản thu âm được lưu ý-cho-ghi phiên âm của âm nhạc guitar lấy trực tiếp từ các bản ghi âm. Loạt bài này, một trong những phổ biến nhất trong in ấn ngày hôm nay, một số tính năng của người chơi guitar vĩ đại nhất và các nhóm từ blues, rock, và kim loại nặng. Guitar phiên bản thu âm được phiên mã bởi transcribers tốt nhất trong kinh doanh. Mỗi cuốn sách chứa các ghi chú và khuông nhạc. Alabama. Bạn đã sẵn sàng cho gia. Ra vào cuối tuần. Có một thế giới. Từ. Giữa Các Lines của Tuổi. Thu hoạch. Tim Of Gold. Needle And The thiệt hại Done. Old Man. A Man Cần một Maid.
Yêu cầu gần đây