Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $16.99

Bản dịch gốc

Original Compositions for Piano, 4 Hands - Volume 1. A Selected Group. Franz Schubert. Piano sheet music.

Bản dịch

Thành phần ban đầu cho Piano, 4 tay - Tập 1. Tập đoàn lựa chọn. Franz Schubert. Nhạc Piano.

Bản dịch gốc

Original Compositions for Piano, 4 Hands - Volume 1. A Selected Group. Piano Duet. Composed by Franz Schubert. 1797-1828. For Piano, 1 Piano, 4 Hands. Piano Duet. 112 pages. G. Schirmer #LB1778. Published by G. Schirmer. HL.50261660. ISBN 0793551994. 12x9 inches. Contents. Allegro moderato and Andante. Kindermarsch. Four Ländler. Marche Militaire, Op. 51, No. 1. Marche Heroique, Op. 27, No. 1. Marche Heroique, Op. 27, No. 3. Four Polonaises, Op. 75. Polonaise, Op. 61, No. 4. Rondeau, Op. 138. Grosse Sonate. 1814. Grande Sonate, Op. 30. Andantino Varie, Op. 84, No. 1. Marche Militaire, Op. 51, No. 1. Allegro Mod & Andante. Schubert. Kindermarsch Pno 4hnd. Schubert. Four Landler Pno 4hnd. Schubert. Marche Heroique Op27#1. Schubert. Marche Heroique Op27#3. Schubert. Marche Characteristique Op121#1. Four Polonaises Op75. Schubert. Polonaise Op61#4. Schubert. Rondeau Op 138. Schubert. Grosse Sonate 1814. Schubert. Grande Sonate Op30. Schubert. Andantino Varie Op84#1. Schubert.

Bản dịch

Thành phần ban đầu cho Piano, 4 tay - Tập 1. Tập đoàn lựa chọn. Piano Duet. Sáng tác bởi Franz Schubert. 1797-1828. Cho Piano, 1 Piano, 4 tay. Piano Duet. 112 trang. Г. Ширмер. Được xuất bản bởi G. Schirmer. HL.50261660. ISBN 0793551994. 12x9 inch. Nội dung. Allegro moderato và Andante. Kindermarsch. Bốn Ländler. Marche Militaire, Op. 51, số 1. Marche Heroique, Op. 27, số 1. Marche Heroique, Op. 27, số 3. Bốn Polonaises, Op. 75. Polonaise, Op. 61, No. 4. Rondeau, Op. 138. Grosse Sonate. 1814. Đại Sonata, Op. 30. Andantino varie, Op. 84, No. 1. Marche Militaire, Op. 51, số 1. Allegro Mod. Schubert. Kindermarsch PNO 4hnd. Schubert. Bốn Landler PNO 4hnd. Schubert. Марке Heroique OP27. Schubert. Марке Heroique OP27. Schubert. Марке Characteristique Op121. Bốn Polonaises Op75. Schubert. Полонез Op61. Schubert. Rondeau Op 138. Schubert. Grosse Sonate 1814. Schubert. Grande Sonate Op30. Schubert. Андантино Varie Op84. Schubert.