Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $2.50

Bản dịch gốc

Lost Star. Kevin Costley. Piano Solo sheet music. Beginning.

Bản dịch

Mất sao. Kevin Costley. Piano Solo bản nhạc. Bắt đầu.

Bản dịch gốc

Lost Star composed by Kevin Costley. For piano. Sheet Music. FJH Spotlight Solo Sheets. This dreamy composition is easy enough to encourage expressive playing. Space, Sky and Stars. Late Elementary. Single sheet. Published by The FJH Music Company Inc. FJ.S4045. Features simple hand crossings and legato pedaling. Motivating piano solos written for study and performance.

Bản dịch

Mất sao sáng tác bởi Kevin Costley. Cho piano. Tờ nhạc. FJH Spotlight Solo Sheets. Thành phần đáng mơ ước này là dễ dàng, đủ để khuyến khích chơi biểu cảm. Không gian, bầu trời và Sao. Cuối Tiểu. Tờ. Được xuất bản bởi Công ty FJH Music Inc. FJ.S4045. Điểm giao cắt tay đơn giản và legato đạp. Thúc đẩy solo đàn piano bằng văn bản để nghiên cứu và thực hiện.