Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $41.00

Bản dịch gốc

Selected Organ Works, Vol. 2. Organ Trios. Johann Ludwig Krebs. Organ sheet music.

Bản dịch

Chọn Organ Works, Vol. 2. Cơ quan Trios. Johann Ludwig Krebs. Nhạc cơ quan.

Bản dịch gốc

Selected Organ Works, Vol. 2. Organ Trios composed by Johann Ludwig Krebs. 1713-1780. Edited by Felix Friedrich. For Organ. Organ Collection. Softcover. 150 pages. Schott Music #ED21152. Published by Schott Music. HL.49019593. During his lifetime, Krebs was regarded as an extraordinary composer and organist with virtuosic skills. The second volume of his collected organ works contains 17 organ trios WV 435-451.

Bản dịch

Chọn Organ Works, Vol. 2. Organ Trios sáng tác bởi Johann Ludwig Krebs. 1713-1780. Thay đổi nội dung bởi Felix Friedrich. Cho Organ. Cơ quan Bộ sưu tập. Softcover. 150 trang. Schott Music. Được xuất bản bởi Schott Âm nhạc. HL.49019593. Trong suốt cuộc đời của mình, Krebs được coi là một nhà soạn nhạc phi thường và organ với kỹ năng bậc thầy. Khối lượng thứ hai của công trình cơ quan thu thập của mình có 17 cơ quan trios WV 435-451.
Yêu cầu gần đây