Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $5.00

Bản dịch gốc

Holy, Holy, Holy. Handbell sheet music. Percussion sheet music.

Bản dịch

Thánh, Thánh, Thánh. Nhạc chuông nhỏ. Nhạc bộ gõ.

Bản dịch gốc

Holy, Holy, Holy composed by John Dykes. Arranged by Kiyo Watanabe. For 3, 4, 5 octave handbells. Trinity Sunday. Resounding Faith Series. Sacred. Handbell Level 2. 12 pages. Published by GIA Publications. GI.G-7449. A grand fanfare opens this arrangement of the hymn tune, NICEA. An impressive combination of themes, melodic patterns, and techniques are used to interpret this popular hymn tune.

Bản dịch

Thánh, Thánh, Thánh sáng tác bởi John Dykes. Sắp xếp bởi Kiyo Watanabe. 3, 4, 5 handbells quãng tám. Lễ Chúa Ba Ngôi. Vang dội Faith Dòng. Thiêng liêng. Chuông nhỏ Cấp 2. 12 trang. Các ấn phẩm được xuất bản bởi GIA. GI.G-7449. Một sự phô trương lớn mở ra sự sắp xếp này của giai điệu thánh ca, Nicea. Một sự kết hợp ấn tượng của chủ đề, mô hình du dương, và các kỹ thuật được sử dụng để giải thích giai điệu thánh ca phổ biến này.