Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $3.95

Bản dịch gốc

Beach Spring. Kiyo Watanabe. Handbell sheet music. Handchime sheet music. Percussion sheet music.

Bản dịch

Bãi biển mùa xuân. Kiyo Watanabe. Nhạc chuông nhỏ. Nhạc Handchime. Nhạc bộ gõ.

Bản dịch gốc

Beach Spring arranged by Kiyo Watanabe. For 3, 4, 5 octave handbells or handchimes. Resounding Faith Series. Sacred. Handbell Level 2. 8 pages. Published by GIA Publications. GI.G-6965. One of the most familiar and beloved tunes from the Sacred Harp tradition has been molded into a solid arrangement for handbells. This is an excellent choice for worship.

Bản dịch

Bãi biển mùa xuân sắp xếp bởi Kiyo Watanabe. 3, 4, 5 handbells quãng tám hoặc handchimes. Vang dội Faith Dòng. Thiêng liêng. Chuông nhỏ Cấp 2. 8 trang. Các ấn phẩm được xuất bản bởi GIA. GI.G-6965. Một trong những giai điệu quen thuộc nhất và yêu quý từ truyền thống Thánh Harp đã được đúc thành một thỏa thuận vững chắc cho handbells. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho việc thờ phượng.