Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $3.50

Bản dịch gốc

Come, Thou Fount of Every Blessing. Kiyo Watanabe. Handbell sheet music. Percussion sheet music.

Bản dịch

Hãy đến, Chúa nguồn mạch của tất cả các Blessing. Kiyo Watanabe. Nhạc chuông nhỏ. Nhạc bộ gõ.

Bản dịch gốc

Come, Thou Fount of Every Blessing arranged by Kiyo Watanabe. Handbell. Handbell Music. Alfred Handbell Series. Hymn. Sacred. Grade 3. Handbell Score. 8 pages. Published by Alfred Music. AP.23767. Sparkling, energetic and fresh setting of the hymn tune, Nettleton. Incorporates meter changes that add rhythmic interest. Appropriate for festivals, general worship services and special occasions.

Bản dịch

Hãy đến, Chúa nguồn mạch của tất cả các Blessing sắp xếp bởi Kiyo Watanabe. Chuông nhỏ. Âm nhạc chuông nhỏ. Alfred chuông nhỏ Dòng. Bài thánh ca. Thiêng liêng. Lớp 3. Điểm chuông nhỏ. 8 trang. Được xuất bản bởi Alfred Music. AP.23767. Thiết lập lấp lánh, tràn đầy năng lượng và tươi của giai điệu thánh ca, Nettleton. Kết hợp thay đổi đồng hồ mà thêm lãi suất nhịp điệu. Thích hợp cho các lễ hội, thờ phượng chung và các dịp đặc biệt.