Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $5.99

Bản dịch gốc

Lagrima and Adelita. Francisco Tarrega. Classical Guitar sheet music.

Bản dịch

Lagrima và Adelita. Francisco Tarrega. Cổ điển nhạc Guitar.

Bản dịch gốc

Lagrima and Adelita composed by Francisco Tarrega. 1852-1909. Arranged by Sophocles Papas. For Guitar. Standard notation. Columbia Music Company #494-00275. Published by Columbia Music Company. PR.494002750. With Standard notation.

Bản dịch

Lagrima và Adelita sáng tác bởi Francisco Tarrega. 1852-1909. Sắp xếp bởi Sophocles Papas. Cho Guitar. Ký hiệu chuẩn. Công ty Âm nhạc Columbia # 494-00.275. Được xuất bản bởi Công ty Âm nhạc Columbia. PR.494002750. Với ký hiệu tiêu chuẩn.
Yêu cầu gần đây