Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $88.00

Bản dịch gốc

12 Variations on Ah Vous Dirai-je Maman. Twinkle, Twinkle Little Star. K265. 300e. Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Solo sheet music.

Bản dịch

12 biến thể trên Ah Bạn Tôi sẽ nói với mẹ. Twinkle, Twinkle Little Star. K265. 300E. Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Solo bản nhạc.

Bản dịch gốc

12 Variations on Ah Vous Dirai-je Maman. Twinkle, Twinkle Little Star. K265. 300e. composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. For Piano. Henle Facsimile. Hardcover. 38 pages. G. Henle #HN3213. Published by G. Henle. HL.51483213.

Bản dịch

12 biến thể trên Ah Bạn Tôi sẽ nói với mẹ. Twinkle, Twinkle Little Star. K265. 300E. sáng tác bởi Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Cho Piano. Fax Henle. Bìa cứng. 38 trang. Г. Хенле. Được xuất bản bởi G. Henle. HL.51483213.