Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $60.00

Bản dịch gốc

Pop and Rock Legends - Neil Diamond. Neil Diamond. Grade 3.

Bản dịch

Pop và Rock Legends - Neil Diamond. Neil Diamond. Lớp 3.

Bản dịch gốc

Pop and Rock Legends - Neil Diamond by Neil Diamond. Arranged by Ted Ricketts. For Concert Band. Score & Parts. Score and full set of parts. Young Concert Band. Grade 3. Published by Hal Leonard. HL.4001181. Since the 1960s, performer. songwriter Neil Diamond has been a dominant force in popular music. Here is a powerful medley of some of his best-known hits. Includes. America. Sweet Caroline. You Don't Bring Me Flowers. Cherry, Cherry and I'm a Believer. Dur. 20. America. Cherry, Cherry. I'm A Believer. Sweet Caroline. You Don't Bring Me Flowers.

Bản dịch

Pop và Rock Legends - Neil Diamond bởi Neil Diamond. Sắp xếp bởi Ted Ricketts. Cho Concert nhạc. Điểm. Điểm và tập hợp đầy đủ các bộ phận. Trẻ Concert nhạc. Lớp 3. Được xuất bản bởi Hal Leonard. HL.4001181. Từ những năm 1960, nghệ sĩ biểu diễn. nhạc sĩ Neil Diamond đã có một lực lượng thống trị trong âm nhạc phổ biến. Đây là một sự pha trộn mạnh mẽ của một số hit nổi tiếng nhất của ông. Bao gồm. Mỹ. Sweet Caroline. Bạn không hề Bring Me Flowers. Anh đào, anh đào và tôi là một người tin Chúa. Cứng. 20. Mỹ. Anh đào, anh đào. Tôi A Believer. Sweet Caroline. Bạn không hề Bring Me Flowers.
Yêu cầu gần đây