Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Oh povero mio padre. Baldassare Galuppi. orchestra or piano. Secular , Opera. Language. Italian. Solo SB. from opera La diavolessa.

Bản dịch

Oh povero mio padre. Baldassare Galuppi. orchestra or piano. Thế tục, Opera. Ngôn ngư. Ý. Chỉ SB. from opera La diavolessa.