Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Complete score. Las Dos Hermanitas. Scores. Tárrega, Francisco.

Bản dịch

Số điểm hoàn thành. Hai chị em. Điểm. Tárrega, Francisco.