Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Tenor viol 2, octave treble clef. Sonetto di Papa Urbano Ottavo. Arrangements and Transcriptions. Heredia, Pedro de.

Bản dịch

Kỳ hạn Viol 2, quãng tám khóa của âm nhạc cú ăn ba. Sonnet của Giáo hoàng Urban VIII. Sắp xếp và Chuyển soạn. Heredia, Pedro de.
Yêu cầu gần đây