Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Color Cover. Papa's Darling. Vocal Scores. Caryll, Ivan.

Bản dịch

Màu Bìa. Em yêu Papa của. Giọng hát Điểm. Caryll, Ivan.
Yêu cầu gần đây