Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Trumpet 1. Violin Concerto No.2, Op.63. Parts. Prokofiev, Sergey.

Bản dịch

Trumpet 1. Violin Concerto số 2, Op.63. Bộ phận. Prokofiev, Sergey.